Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde  2022.gada 4.augustā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē  Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32F, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

2.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

3.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

4.

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20, Daugavpilī, bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

5.

Par saistošo noteikumu „Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

 

6.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.609 „Par galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens””

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

7.

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

 

 

8.

Par atbalstu projektam „Daugavpils cietokšņa 8.bastiona labā flanga kazemātu jumta atjaunošanas būvprojekta izstrāde”

9.

Par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

10.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece I.Saveļjeva

 

 

11.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietniece L.Bebriša

 

 

12.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.99 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Priedīte”” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs –  Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Priedīte” vadītāja E.Kuzmina