Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 21.oktobrī, plkst.14.00 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par KF projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

 

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

 

 

2.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm

 

Ziņotājs –  SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

3.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”

 

Ziņotājs –  Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

4.

Par projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”, Nr.9.3.1./19/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

5.

Par izveidoto vērtību nodošanu projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī” un „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” ietvaros

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” direktore I.Kokina

 

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs –  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktora p.i. V.Šteinbergs

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

9.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

10.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

11.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

12.

Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.23 nodošanu atsavināšanai

13.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 136, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

14.

Par dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.55 nodošanu atsavināšanai

15.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

16.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000080086 nodošanu atsavināšanai

17.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000220243 nodošanu atsavināšanai

18.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000292404 nodošanu atsavināšanai

19.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils domei pamatbudžeta apakšprogrammā „Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

20.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000320117, ieguldīšanu PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte