Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde  2021.gada 5.augustā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1  ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par  grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. lēmumā Nr.171 „Par atbalstu projektam „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā””

 

Ziņotājs –  AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

 

 

2.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

3.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž.Kulakova

 

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

6.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

7.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

 

9.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

10.

Par kompensāciju izmaksu saistībā ar objekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” būvniecību un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja S.Pupiņa