Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 8.aprīlī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

 

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”

2.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

 

3.

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis

 

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.164

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs

 

 

5.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

7.

Par atbalstu projektam Nr.612768 „Dialoga veidošana Eiropas demokrātiskajiem mērķiem – BRIDGE”

8.

Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/035 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

9.

Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/035 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu un objekta „Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī” ilgtermiņa izmantošanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

10.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

11.

Par atbalstu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” projektiem un apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

12.

Par Daugavpils mākslinieka Vladimira Ivanova skulptūras „Krokodils” iegādi un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs A.Broks