Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.02.2020, 15:49

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 20.februārī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākuma īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

4.

Par atbalstu projektam „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”

5.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”

6.

Par atbalstu projektam „Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas ēkas izbūvei Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī”

7.

Par atbalstu projektam „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”

8.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

9.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2019.gadam izpildi un darba plānu 2020.gadam

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

 

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.677 „Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs

 

 

11.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste K.Galvāne

 

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 29.08.2019. lēmumā Nr.536

13.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0312 nodošanu atsavināšanai

14.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 3730 nodošanu atsavināšanai

15.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1783, nodošanu atsavināšanai

16.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 026 0018 nodošanu atsavināšanai

17.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0022, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

18.

Par zemes vienības Ventspils ielā 63A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

19.

Par atļauju sadarbības līguma noslēgšanai ar Labklājības ministriju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina