Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.08.2019, 15:34

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 22.augustā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par atbalstu Latgales Centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

2.

Par atbalstu „Hortinga Eiropas čempionāts 2019” pasākuma rīkošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

4.

Par pašvaldības atbalstu zobārstniecības studiju programmas studentiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs R.Golovans

 

 

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310154, Dravnieku ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000382004, Daugavas ielā 52, Daugavpilī, pārdošanu

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046709, Atmatas iela 12, Daugavpils, pārdošanu

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500050919, Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

9.

Par zemes vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 55 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

12.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs