Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 17.aprīlī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes ”Daugavpils Individuālo sporta veidu  skola” direktore A.Titova

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktors R.Vabiščevičs

 

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

4.

Par atbalstu projektam, apropriācijas palielināšanu un pārdali

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

5.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju

6.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

7.

Par atbalstu projektam „Amatniecība bez robežām”

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. lēmumā Nr.531 „Par atbalstu projektam”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

9.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai „Sochin Karate Klub”

10.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Anastasijas Grigorjevas un viņas treneres Ļubovas Kopilovas apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

11.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” un finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

12.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

13.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

14.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011309, Muzeja ielā 10, Daugavpilī, pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390030, Parka ielas 25 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000190113, Rasas ielā 16, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061639, Bauskas ielā 114 k-2 - 54, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

20.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 036 0009, nodošanu atsavināšanai

21.

Par zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 031 2430 un 0500 002 0209, nodošanu atsavināšanai

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 12.maija lēmumā Nr.255

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte