Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 21.martā, plkst.16.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs A.Pudāns

 

 

2.

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē

3.

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

4.

Par Latviešu kultūras centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu

5.

Par apropriācijas pārdali

6.

Par atļauju slēgt līgumu

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

7.

Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

8.

Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs - Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 

 

9.

Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes „Latgales zoodārzs” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes „Latgales zoodārzs” vadītājs M.Pupiņš

 

 

10.

Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs V.Plonis

 

 

11.

Par Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

12.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

13.

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns

 

 

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktora p.i. N.Ļubļins

 

 

15.

Par apropriācijas pārdali Latgales Centrālās bibliotēkas projektā „Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukšaitijā un Dienvidlatgalē”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība”

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370138, Liliju ielas 55 rajons, Daugavpils, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270021, Stropu ielas 41 rajons, Daugavpils, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103053, Balvu ielā 11B, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102215, Balvu ielā 1C k-4 - 112, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283909, Butļerova ielā 1 k-7 - 153, Daugavpilī, pārdošanu

22.

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36 nodošanu atsavināšanai

23.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 036 1406, nodošanu atsavināšanai

24.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0317, nodošanu atsavināšanai

25.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

26.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs