Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.01.2019, 16:29

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 24.janvārī, plkst.16.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta”

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 23. augusta lēmumā Nr.432 “Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī””

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

3.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperts projektu jautājumos E.Balode

4.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu

5.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu

6.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāna 2019. – 2022.gadam apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101522, Balvu ielā 1C k-519, Daugavpilī, pārdošanu

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283938, Butļerova ielā 1 k-3 - 293, Daugavpilī, pārdošanu

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

10.

Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 nodošanu atsavināšanai

11.

Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi: 05000010015, 05000010603, pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

12.

Par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.__ „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu (prezentācija)

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte