Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.02.2024, 14:38

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 2024. gada 8. februārī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotāj

1.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 14. decembra saistošo noteikumu Nr. 29 precizēšanu

Pielikums 1

Pielikums 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 14. decembra saistošo noteikumu Nr. 30 precizēšanu

Pielikums 1

Pielikums 2

 

3.

Par Valentīndienas akcijas apstiprināšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte

Viktorija Sporāne-Hudojana

4.

Par grozījumu “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte

Nataļja Kožanova

5.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 6 “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte

Līvija Jankovska

6.

Par atbalstu projektam “Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra mācību vides modernizācija”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Ivars Šķinčs

7.

Par dalības maksu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pilsētas rīkotajos publiskajos pasākumos.

 

 

8.

Par atbalstu projektam “Mazaizsargāto bērnu sociālā iekļaušana ar airēšanas un drošas uzvedības uz ūdens aktivitātēm”

Pielikums

 

9.

Par atbalstu projektam “Vietējo kopienu iesaiste veselīga dzīvesveida veicināšanai.

Pielikums

 

10.

Par atbalstu projektam “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana”.

 

11.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0081, Daugavpilī, sadali.

 

12.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 013 0024, Daugavpilī, sadali.

 

13.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

14.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Radošā laboratorija”.

 

15.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs”.

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra lēmumā Nr.785 “Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts

Anatolijs Gržibovskis

17.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

 

18.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

19.

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.91 nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 011 0044, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzei.

 

24.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Valērijs Kononovs

25.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.82 un 11.02.2021. lēmumā Nr.83.

 

26.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

27.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Turaidas ielā 13, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

28.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 28.09.2023. lēmumā Nr.647 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200421, Stiklu ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

30.

Par nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 17, Daugavpilī, Tērvetes ielā 21, Daugavpilī, Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, un Tērvetes ielas rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Cēsu ielā 22, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Turaidas ielā 51, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

 33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 “387.km”, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu .

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!