Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.03.2023, 16:52

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 23.martā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.62 “Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

3.

Par Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra "Inženieru arsenāls" maksas pakalpojumu cenrādi.

Pielikums

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.93 „Par atbalstu projektam „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī””.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

5.

Par projekta „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”, Nr.5.6.2.0/20/I/018 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

 

6.

Par projekta „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”, Nr.5.6.2.0/20/I/018 ietvaros radīto materiālo vērtību ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

 

7.

Par Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

8.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170032, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

10.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.48 Poligona ielā 48, Daugavpilī,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

11.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Rīgas ielā 83A, Daugavpilī,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

12.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Nometņu ielā 17, Daugavpilī,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

13.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tukuma ielā 119, Daugavpilī,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044828, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170033, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082308, Zeltkalna ielā 45, Daugavpilī, 5/9 domājamo daļu pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082001, Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 34A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022. lēmumā Nr.614 „Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. lēmumā Nr.920 „Par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022. lēmumā Nr.612 „Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.867 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

23.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.866 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

25.

Par nekustamā īpašuma Asaru ielā 5, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

26.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000390046, nodošanu atsavināšanai.

 

27.

Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4k-2, Daugavpilī, un tehniskā projekta dokumentācijas pārdošanu izsolē.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

28.

Par zemes vienības Ostrovska ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130016, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130018, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 0311, daļas 190 m2 platībā iznomāšanu.

Pielikums

 

33.

Par Daugavpils cietokšņa 7.balstiona kazemāta ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” grāmatvedības uzskaitē.

 

34.

Par Daugavpils cietokšņa 7.balstiona vaļņa ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē.

 

35.

Par zemes vienības Dzintaru ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

36.

Par zemes vienības Turaidas ielā 46, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

37.

Par nekustamā īpašuma Mihoelsa ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!