Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 22.jūlijā plkst. 09.00 Domes sēžu zālē ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom).

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 039 0043, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  3. Par zemes vienības Kārklu ielā 16, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311333, 1.Kumelīšu ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  5. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 037 0451, nodošanu atsavināšanai.
  6. Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.97 nodošanu atsavināšanai.
  7. AS “Sadales tīkls” 16.07.2021. vēstules Nr.308000-03/1479 izskatīšana.

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte