Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.01.2020, 11:27

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis sasauc

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi 2020.gada 16.janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

2.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu

 

3.

Par 2018.gada 28.jūnija Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.336 „Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”” grozījumiem

AS „Daugavpils satiksme” galvenā grāmatvede Tatjana Pavlova

4.

Par 2018.gada 1.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.588 „Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”” grozījumiem

 

5.

Par atļauju komisijas locekļiem savienot amatus

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

6.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

7.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1904, nodošanu atsavināšanai

 

8.

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu atsavināšanai

 

9.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

 

10.

Par dzīvojamās mājas „387.km”, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000134429, Martas ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313023, Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

13.

Par zemes vienības, Butļerova ielā 1 k-8 – 186, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

14.

Par zemes vienības Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

15.

Par zemes vienības Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

16.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”