Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 22.jūlijā, plkst.11.00, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

1.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes “Kultūras pils” nolikumā.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas  nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

2.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centra nolikumā.

 

 

3.

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes nodaļas likvidāciju, tās funkcijas un uzdevumus nododot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Kultūras pārvaldei un Sporta pārvaldei.

 

 

4.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.

 

 

5.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes nolikumā.

 

 

6.

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Ukraiņu kultūras centrs “Mrija”” un biedrībai “Daugavpils Latviešu biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

 

Daugavpils pašvaldības lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

7.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” nolikumā.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

 

8.

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde.

 

 

9.

 

 

Par naudas balvas piešķiršanu Ernestam Matjušonokam un viņa trenerim Nikolajam Kokinam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.

 

 

 

10.

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas  nodošanu bezatlīdzības lietošanā  biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” .

 

 

11.

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas  nodošanu bezatlīdzības lietošanā  biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”.

 

 

12.

 

Par atbalstu valsts budžeta programmu realizācijai un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

13.

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības                                                                  tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž.Kulakova

 

14.

 

Par ziedojuma pieņemšanu.

 

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja J.Gridjuško