Daugavpils Jauniešu forums

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.11.2022, 18:26

Lai paplašinātu jauniešu prasmes un panāktu darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju savstarpējās sadarbības efektivitātes celšanu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 2022. gada 22. novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā "Vārpa" rīko Daugavpils Jauniešu forumu.

Aicinām būt aktīviem Daugavpils jauniešiem un piedalīties ikgadējā Jauniešu forumā neierastā formātā, bet, kā parasti ar aktīvu un atbildīgu jauniešu dalību, jo katra jaunieša viedoklis ir ļoti svarīgs Daugavpils valstspilsētas attīstībai.

Foruma paneļdiskusijā uzklausīsim tādus lēmumu pieņēmējus kā Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieci jaunatnes jomā Randu Ķeņģi, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktoru Nils Mosejonoks, viedokļu līderi, Sabiedrība par atklātību DELNU direktori Inesi Tauriņu. Būs iespēja darboties vienā no desmit darba grupām, kuru laikā NVO profesionāļu un ekspertu vadībā kopīgiem spēkiem meklēsim iespējamos risinājumus Daugavpils jauniešu ikdienas pilnveidei tādās tēmās kā “līdzdalība un iniciatīvas”, “nodarbinātība un uzņēmējdarbība”, “atbalstoša vide un klimats” u.c.

Daugavpils Izglītības pārvaldei īstenojot projektu “Dialogs Daugavpils attīstībai”* notikuši gan pārgājieni, diskusijas, gan 8 interaktīvas ZOOM tikšanās, kuru laikā par dažādām aktuālām jauniešu tēmām jaunieši, jaunatnes darba veicēji un jaunatnes jomā iesaistītie eksperti dalījušies ar savām pārdomām par personības pilnveides iespējām pilsētā, skarot gan formālo, gan interešu, gan neformālo izglītību.

Foruma ietvaros plānots prezentēt projekta darba grupas sagatavoto rīcības plānu, uzklausīt ekspertu redzējumus un vienoties par turpmākiem kopīgiem soļiem Daugavpils attīstībai.

Jauniešu prasmju paplašināšanai savu ieguldījumu forumā sniegs tādi eksperti kā:

Renāte Mencendorfa – IZM, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu vadītāja,

Nils Mosejonoks - JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors,

Oskars Zuģickis – “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs,

Liene Valdmane – biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” ģenerālsekretāre,

Sarmīte Teivāne – Latgales plānošanas reģiona, UAP Latgale projekta vadītāja,

Ieva Johansone – Mācību platformas “MeYou.One” līdzdibinātāja, līdzdalības eksperte,

Viktorija Kozlovska – Daugavpils Inovāciju centrs,

Viktors Gallers - Pusaudžu resursu centrs,

Jeļena Dedele - LIAA Daugavpils biznesa inkubatora Vecākā projektu vadītāja,

Milāna Loča - Augšdaugavas novada Jaunatnes nodaļas projektu koordinatore.

Reģistrācija pasākumam aizpildot pieteikumu:

 

Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.

*- Projekts „Dialogs Daugavpils attīstībai” tiek īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684).

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!