Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS DOMES ĀRKĀRTAS PILSĒTAS SAIMNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.09.2021, 18:08

Daugavpils domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde  2021.gada 16.septembrī, plkst. 10.00
Sēde notiks klātienē Domes sēžu zālē ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom)


Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”

2. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas””


Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva