Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2020.gada 23.JANVĀRĪ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Darba kārtība

1.

Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai

 

 

 

Ziņo:

Sergejs Trošimovs, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs