Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2018.gada 6.DECEMBRĪ, plkst. 9.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Sēžu zālē

Darba kārtība

 1Par objekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana” 2.kārtu

Ziņotājs:

Svetlana Krapivina, Domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece

 2. Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Ziņotājs:

Līvija Drozde, Domes Vispārējās nodaļas vecākā eksperte projektu jautājumos

 3. Par Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēmas pārvaldības pārskata apstiprināšanu

 4. Par konkursa „Enerģijas taupīšanas sacensības” realizāciju

 5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumā Nr.95 „Par atbalstu projektam”

 6. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

Ziņotājs:

Daina Krīviņa, Domes Attīstības departamenta vadītāja