Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 13.janvārī, plkst.13.10, un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1.Par īpašuma Šaurā ielā 26, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” grāmatvedības uzskaitē.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte