Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 30.novembrī plkst. 13:30, un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība “Ilgas”” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!