Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 7.decembrī plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.375 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Ziņotājs –  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!