Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.02.2020, 15:30

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde tiek sasaukta  2020.gada 24.februārī, plkst. 11:00.

Izsludinātās sēdes darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nepieciešamību pašvaldības autonomās funkcijas izpildei.
2. Par nekustamā īpašuma, Gaismas ielā 7, Daugavpilī, izsoles rezultātu neapstiprināšanu.