Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 24.novembrī, plkst.13.30, un izsludina šādu darba kārtību:

 

1.

Par nolikuma apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja  p.i. V.Linkeviča