Šobrīd Daugavpilī

2021.gada 19.martā no plkst. 17.00 “Zoom” platformā notiks būvniecības ieceres prezentācija

2021.gada 19.martā no plkst. 17.00 “Zoom” platformā notiks būvniecības ieceres “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”- “Vecstropi” Daugavpilī” prezentācija

Links uz publiskās apspriešanas Zoom:

Mar 19, 2021

17:00

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93471017736?pwd=Z1ZGcDNjTXhTM0dlblgrNGZneGU4QT09

Meeting ID: 934 7101 7736

Passcode: 888807

 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS:

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes Lēmumu Nr.BIS-BV-5.2-2021-2 (3-15/71) par publiskās apspriešanas nepieciešamību, būvniecības iecerei “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”-“Vecstropi” Daugavpilī” rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

AS “Daugavpils satiksme”

Reģ.Nr.41503002269,

18.novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417

Kontaktpersona Dagnija Briška, tālr.nr: 65433632

 

BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “BRD projekts”

Reģ.Nr.40003583282

Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048

Kontaktpersona: G. Grubbe, tālr. 67162045

SIA “REM PRO”

Reģ.Nr.41503041904

18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401

Kontaktpersona: J. Ladigina, tālr. 65421398

 

Būvniecības ieceres veids, adrese:

Vaiņodes iela, posmā no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz 3.maršruta tramvaju galapunktam “Stropu ezers”- būvniecības veids “Jaunbūve”. 3.maršruta tramvaju galapunkts “Stropu ezers” un Vasarnīcu iela, posmā no galapunkta līdz pagriezienam uz pilsētas slimnīcu- būvniecības veids “Pārbūve”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 8.03.2021. līdz 6.04.2021.

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz 6.04.2021. iespējams:

  1. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

tālr. 65404344;

  1. Daugavpils pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”;
  2. AS “Daugavpils satiksme” tīmekļa vietnē dsatiksme.lv;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā 3. maršruta tramvaju galapunktā “Stropu ezers” (izvietota būvtāfele).

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 8.03.2021. līdz 6.04.2021.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 6.04.2021. iespējams iesniegt:

  1. AS “Daugavpils satiksme” administratīvajā ēkā pie dežuranta 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, darba laikā;
  2. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāvā pastkastē “Būvvalde”;
  3. Domes informācijas birojā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba laikā;

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@dsatiksme.lv , info@daugavpils.lv vai ppdep@daugavpils.lv