Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.09.2021, 15:23

Direktors: Nikolajs Čemodanovs, tālrunis: 28210372
apmeklētāju pieņemšanas laiks - otrdienās 15.00-17.00
Informācijai: 65429107
e-pasts: dbjss@daugavpils.lv
Izglītības metodiķe: Laura Vilcāne, t. 65421807, e-pasts: laura.vilcane@daugavpils.lv
Lietvedības pārzine: Inta Krišjāne, t. 65429107 , e-pasts: dbjss@daugavpils.lv
Adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

Volejbola nodaļas nodarbību grafiks

Basketbola nodaļas nodarbību grafiks
          

VOLEJBOLA ZĀLE (Kandavas iela 17A)

BASKETBOLA ZĀLE (Smilšu iela 92)

                                                     

Sporta veidi:

Basketbols

Basketbols

Volejbols

Volejbols

                                                                                 

Dokumenti:

BJSS uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

NOLIKUMS

Par grozījumu Daugavpils Bērnu un Jaunatnes sporta skolas nolikumā

Piekrišanas apliecinājums

Iesniegums uzņemšanai

BJSS Iekšējās kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Skolas rekvizīti:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Reģ. 90009242212
Valsts kase
TRELLV22
LV52TREL981302400200B