Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.11.2022, 17:06

Direktors: Nikolajs Čemodanovs, tālrunis: 28210372
apmeklētāju pieņemšanas laiks - otrdienās 15.00-17.00
Informācijai: 65429107
e-pasts: dbjss@daugavpils.edu.lv 
Izglītības metodiķe: Laura Vilcāne, t. 65421807, e-pasts: laura.vilcane@daugavpils.edu.lv
Lietvedības pārzine: Inta Krišjāne, t. 65429107 , e-pasts: dbjss@daugavpils.edu.lv
Adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

 

VOLEJBOLA NODAĻAS NODARBĪBU GRAFIKS

BASKETBOLA NODAĻAS NODARBĪBU GRAFIKS
          

VOLEJBOLA ZĀLE (Kandavas iela 17A)

BASKETBOLA ZĀLE (Smilšu iela 92)

                                                     

Sporta veidi:

Basketbols

Basketbols

Volejbols

Volejbols

                                                                                 

Dokumenti:

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

NOLIKUMS

Par grozījumu Daugavpils Bērnu un Jaunatnes sporta skolas nolikumā

IZGLĪTOJAMO UZVEDĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI KOMANDĒJUMA LAIKĀ

PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMS

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI

BJSS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Pašnovērtējuma ziņojums 2022

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

 

Skolas rekvizīti:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Reģ. 90009242212
Valsts kase
TRELLV22
LV52TREL981302400200B