Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.12.2020, 15:34

Direktora p.i.: Tatjana Utināne, tālrunis: 26771324
Informācijai: 65429107
e-pasts: dbjss@daugavpils.lv
Izglītības metodiķe: Laura Vilcāne, t. 65421807, e-pasts: laura.vilcane@daugavpils.lv
Lietvedības pārzine: Kristīna Smane, t. 65429107 , e-pasts: dbjss@daugavpils.lv
Adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

NODARBĪBU GRAFIKS

Dokumenti:

Piekrišanas apliecinājums

Iesniegums

BJSS Iekšējās kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Skolas rekvizīti:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Reģ. 90009242212
Valsts kase
TRELLV22
LV52TREL981302400200B

Sporta veidi:

Basketbols

Basketbols

Volejbols

Volejbols