Šobrīd Daugavpilī

COVID-19

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.12.2021, 12:02

 

Preču piegāde uz mājām

Nodokļu maksātājiem arī turpmāk (no 01.07.2021) pieejamas jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļāNodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

  

COVID-19 krīzes skārto uzņēmumu atbalsts Daugavpilī

VALSTS ATBALSTS DAUGAVPILS UZŅĒMUMIEM

2020.G.APRĪLIS - 2021.G.JŪNIJS

Daugavpilī laika periodā no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada 1. jūlijam valsts atbalstu kopumā saņēmuši 710 uzņēmumi, ieskaitot likvidētos, proti 18% no Daugavpils aktīvo uzņēmumu kopskaita. Šie uzņēmumi darbojas 106 dažādās saimnieciskās darbības nozarēs. Covid-19 seku mazināšanai un uzņēmējdarbības uzturēšanai Daugavpils pilsētas uzņēmēji izmantoja vairākus valsts atbalsta veidus:  dīkstāves pabalstus, grantus apgrozāmajiem līdzekļiem, algu subsīdijas, nokavēto nodokļu maksājumu sadali termiņos vai atlikšanu, atbalstu tūrisma nozarei un atbalstu eksportētājiem. Visplašāk izmantotais atbalsta veids Daugavpilī ir dīkstāves pabalsti. To izmantoja 545 dažādi uzņēmumi, otrais pieprasītākais ir grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, kuru saņēma 323 uzņēmumi. Trešais lielākais ir algu subsīdijas, kuras tika piešķirtas 193 uzņēmumiem un to darba ņēmējiem. Nokavēto nodokļu maksājumu sadali termiņos vai atlikšanu panāca 78 uzņēmēji. 15 Daugavpils tūrisma nozares pārstāvji saņēma speciālo atbalstu tūrisma nozarei. Bet 5 Daugavpils uzņēmumi spēja saņemt speciālo atbalstu eksportējošiem uzņēmumiem.

 

Tādējādi, procentuāli Daugavpils uzņēmumu valsts atbalsts sadalāms sekojoši: dīkstāves pabalsti – 47%, granti apgrozāmajiem līdzekļiem – 28%, algu subsīdijas – 17%, nokavēto nodokļu maksājumu sadali termiņos vai atlikšanu – 7%, atbalstu tūrisma nozarei – 1% un atbalstu eksportētājiem – 0,7%.

 

Dīkstāves pabalsti

No 545 dīkstāves pabalsta saņēmējiem 52 ir ražošanas uzņēmumi, bet 493 ir dažādu pakalpojumi sniedzēji.

Dīkstāves pabalsts tika piešķirts sekojošo nozaru ražotājiem:

Uzņēmumu skaits

Pakalpojumu nozare

6

Koka izstrādājumu ražošana

5

Pārtikas ražošana

5

Plastmasu ražošana

5

Mēbeļu ražošana

4

Drēbju ražošana

4

Būvmateriālu ražošana

3

Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

2

Izdevumu iespiešana

2

Elektronisko komponentu ražošana

2

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

2

Rotas lietu ražošana

1

Papīra ražošana

1

Rotaļlietu ražošana

 

Dīkstāves pabalsts tika piešķirts sekojošo nozaru pakalpojumu sniedzējiem:

Uzņēmumu skaits

Pakalpojumu nozare

180

Mazumtirdzniecība

41

Ēdināšanas pakalpojumi

32

Automobiļu apkope un remonts

27

Kravu pārvadājumi un taksometru pakalpojumi

27

Sports, fitness un atpūta

27

Frizētavas un skaistumkopšana

23

Vairumtirdzniecība

21

Būvniecība

16

Autoskolas un izglītības pakalpojumi

15

Nekustāmā īpašuma pārvaldīšana

14

IKT un datorprogrammēšana

12

Inženierdarbība, projektēšana

9

Reklāmas pakalpojumi

9

Citi pakalpojumi

7

Nomas pakalpojumi

7

Ceļojumu biroji

6

Iekārtu remonts

6

Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi

6

Ārstu prakses

2

Atkritumu un iekārtu utilizācija

2

Izmitināšana viesnīcās

2

Sociālā aprūpe

1

Elektroenerģijas sadale

1

Atkritumu apsaimniekošana

 

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

No 323 granta apgrozāmajiem līdzekļiem saņēmējiem 44        ir ražošanas nozares uzņēmumi.

Uzņēmumu skaits

Ražošanas nozare

13

Pārtikas ražošana

3

Plastmasu ražošana

2

Būvmateriālu ražošana

8

Metāla izstrādājumu ražošana un mašīnbūve

5

Elektronikas ražošana

1

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

3

Mēbeļu ražošana

2

Rotaslietu ražošana

6

Iekārtu remonts

1

Elektroenerģijas ražošana

 

45 granta apgrozāmajiem līdzekļiem saņēmēji ir būvniecības nozares pārstāvji.

234 uzņēmumi, kuri saņēma šo grantu, ir pakalpojumu sektora pārstāvji:  

Uzņēmumu skaits

Pakalpojumu nozare

74

Mazumtirdzniecība

28

Citi pakalpojumi

24

Ēdināšana

22

Vairumtirdzniecība

16

Kravu pārvadājumi un taksometru pakalpojumi

15

IKT

 

9

Izglītības pakalpojumi un autoskolas

8

Inženierdarbības

8

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi

7

Sports, fitness un atpūta

6

Transporta pakalpojumi

5

Reklāmas pakalpojumi

4

Ceļojumu biroji

3

Nomas pakalpojumi

3

Ārstu prakses

1

Izmitināšana

1

Televīzija

 

 

Algu subsīdijas

193 dīkstāves pabalsta saņēmēji  ir 15 ražotāji, 8 būvnieki un 170 pakalpojumu sniedzēji.

Ražošanas sektora uzņēmumi strādā sekojošās nozarēs:

Uzņēmumu skaits

Ražošanas nozare

5

Pārtikas ražošana

1

Plastmasu ražošana

1

Būvmateriālu ražošana

5

Metālizstrādājumu ražošana

2

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

1

Mēbeļu ražošana

1

Elektroierīču remonts

1

Elektroenerģijas sadale

 

Pakalpojumu sektora uzņēmumi strādā sekojošās nozarēs:

Uzņēmumu skaits

Pakalpojumu nozare

59

Mazumtirdzniecība

18

Kravu pārvadājumi un taksometru pakalpojumi

17

Ēdināšana

12

Vairumtirdzniecība

10

Citi pakalpojumi

9

Nomas pakalpojumi

8

Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi

6

Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība

6

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi

4

IKT

4

Reklāmas pakalpojumi

4

Ceļojumu biroji

4

Izglītības pakalpojumi un autoskolas

4

Sports, fitness un atpūta

3

Ārstu prakses

 

Nokavēto nodokļu maksājumu sadale termiņos vai atlikšana

Nokavēto nodokļu maksājumu sadali termiņos vai atlikšanu veica 14 ražotāji un 64 pakalpojumu sniedzēji.

 

Atbalsts tūrisma nozarei

No 15 uzņēmumiem, kuri saņēma speciālo atbalstu tūrisma nozarei ir 8 ceļojuma biroji vai tūrisma operatori, 4 restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu sniedzēji, 1 preču mazumtirdzniecības  specializētajos veikalos uzņēmums, 1izmitināšanas pakalpojuma sniedzējs  viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās un 1 sporta objektu darbības uzņēmums.

 

Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem

Atbalstu eksportējošiem uzņēmumiem saņēma 1 degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecības pārstāvis, 1 mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražotājs, 1 dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražotājs, 1 lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražotājs un 1 citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecības uzņēmums.

 

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS.

Daugavpils pilsētas pašvaldības sniegtais atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem kopsumma uz 01.03.2021. sastādīja  152119,91  EUR, ko ir saņēmuši 22 pilsētas uzņēmumi.

Daugavpils pašvaldības telpu un zemes gabalu nomas maksas atvieglojumi tika piešķirti 25 uzņēmumiem, 4 biedrībām un 4 pašnodarbinātām personām  33720,45 EUR apmērā.

 

LATVIJA

 

Latvijā uz 01.03.2021. Covid-19 radītās krīzes seku pārvarēšanai valsts atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 13 tūkstoši uzņēmumu. Ņemot vērā, ka Latvijā darbojas 186962 uzņēmumi, vidēji valstī ir atbalstīti 6,9% uzņēmumu. Vispieprasītākais valsts atbalsta veids ir dīkstāves pabalsts, kuru saņēma 78% jeb 10193 atbalstīto uzņēmumu. 3577 uzņēmumiem atbalstīta nokavēto nodokļu samaksas atlikšana uz laiku vai arī tika veikta samaksas sadale termiņos, kas ir 1,9%, un 3267 jeb 1,7% uzņēmumi ir saņēmuši subsīdijas darbinieku algu izmaksai.

Kopējais valsts atbalsta apjoms Covid-19 seku mazināšanai sastādīja 173,674 milj. EUR, jeb vidēji 13360 EUR uz vienu atbalstīto uzņēmumu.

Daugavpilī šajā periodā no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada 1. martam uzņēmumi izmantoja sešu dažādu veidu valsts atbalstu. Kopā tika atbalstīti 996 uzņēmumu pieteikumi, no tiem 506 uzņēmumi jeb 10,8% no kopējā aktīvo uzņēmumu skaita, kuri nodarbojas 106 saimnieciskās darbības nozarēs. Kopējais valsts atbalsta apjoms pilsētas eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem sastādīja 731390, EUR jeb 45618, EUR uz vienu atbalstīto uzņēmumu.

 

 

Salīdzinot Daugavpils aktīvo uzņēmumu kopskaitu ar atbalsta saņēmēju skaitu, situācija pilsētā ir sekojoša:

  

Analizējot atbalsta pasākumu struktūru, var secināt, ka tā neatšķiras no kopējās situācijas valstī, 3 pieprasītākie atbalsta veidi Daugavpilī ir dīkstāves pabalsti, algu subsīdijas un granti apgrozāmajiem līdzekļiem, tomēr kopējā atbalstīto uzņēmumu daļa ir lielāka, nekā valstī – 10,8% pret 6,9%.


 

Pašvaldības atbalsts.

Daugavpils pilsētas pašvaldības sniegtais atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem kopsummā sastāda  152119,91  EUR, ko ir saņēmuši 22 pilsētas uzņēmumi.

Daugavpils pašvaldības telpu un zemes gabalu nomas maksas atvieglojumi tika piešķirti 25 uzņēmumiem, 4 biedrībām un 4 pašnodarbinātām personām  33720,45 EUR apmērā.

Valsts atbalstam joprojām var pieteikties Valsts ieņēmuma dienestā, kas informē par sniegtā atbalsta pieejamību Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem savā mājas lapā.