Šobrīd Daugavpilī

Stratēģija 2030

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.06.2019, 10:51

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir Daugavpils pilsētas pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Pārējos pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam.

Dokumenti