Šobrīd Daugavpilī

Stratēģija 2030

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.11.2021, 08:57

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir Daugavpils pilsētas pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Pārējos pilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

Dokumenti