Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros Pilsētas ziņas

1020
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros

Projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi objektos:

  • Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī;
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī;
  • Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.

Uz doto momentu izpilde attiecīgi sastāda 46%, 36% un 23%.  

Būvniecības darbi ielās sākot no 7.janvāra (Mendeļejeva ielā) un 21.decembra (Spaļu ielā) ir pārtraukti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ (ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums). Savukārt ēkas būvniecības darbus nav plānots pārtraukt, ēku plānots būvēt bez tehnoloģiskā pārtraukuma.

Objektā notiek regulāras pārbaudes, t.sk. būvuzraudzības un autoruzraudzības darbi. 

Dotajā atskaite atspoguļoti būvniecības darbi objektā „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī”:

 

1.att. Skats uz ēkas koka karkasu.

 

2.att. Skats uz ēkas administratīvo daļu.

 

3.att. Kolonnas bāzes mezgls.

 

4.att. Koka konstruktīvie elementi.

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv