Šobrīd Daugavpilī

VEIKSMĪGI NOSLĒDZAS AKTIVITĀTES URB-AREA PROJEKTA IETVAROS Pilsētas ziņas

825

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Anīkšču reģiona pašvaldības administrāciju īstenoja kopīgu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam (@LatviaLithuaniaProgramme) projektu Nr. LLI – 472 “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” (Urb-Area). Projekta mērķis - izstrādāt jaunu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai.

Divu gadu laikā Daugavpils pašvaldībā projekta ietvaros ir īstenota Latgales Zoodārza un Esplanādes mitrāja teritorijas labiekārtošana, kopā ar Daugavpils Universitātes ekspertiem izstrādāts DAUGAVPILS UN ANĪKŠČU PILSĒTVIDES MITRĀJU PĀRVALDES PLĀNS, īstenoti dažādi sabiedrības izglītošanas pasākumi. Lai veicinātu Daugavpils un Anīkšču iedzīvotāju un abu pilsētu viesu vides apziņas celšanu un izpratni par mitrāju saglabāšanas nepieciešamību, projekta ietvaros izveidota on-line aplikācija, kurā interesentiem pieejams elektroniskais katalogs ar Esplanādes mitrājā Daugavpilī un Zaļajā dīķī Anīkščos sastopamajām nozīmīgākajām sugām un biotopiem, kā arī dažādi papildus eko-izglītības materiāli. Tāpat projekta ietvaros Esplanādes mitrājā Daugavpilī izvietotas tiešsaistes kameras, kurām, izmantojot aplikāciju, iespējams pieslēgties un vērot mitrājos notiekošo tiešraidē. To visu meklējiet vietnē https://urbanwetland.eu/lv/home/

 

Projekta nosaukums: “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā”

Projekta akronīms: Urb-Area

Projekta numurs: LLI – 472

ERAF finansējums: 319 719.36 EUR

Vairāk par projektu:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/urb-area

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības departamenta

Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa

attistiba@daugavpils.lv