Šobrīd Daugavpilī

LLI – 472, Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā / Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania / Urb-Area

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.11.2020, 13:55

Projekta nosaukums: “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā”

Projekta akronīms: Urb-Area

Projekta nosaukums angļu valodā: “Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania”

Projekta numurs: LLI – 472

 

Projekta partneri:

Projekta pieteicējs, kā arī vadošais partneris: Daugavpils pilsētas dome, Latvija

Projekta partneris: Anīkšču reģiona pašvaldības administrācija, Lietuva

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir saglabāt pilsētu mitrāju bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu, attīstot un integrējot efektīvu un inovatīvu vides resursu pārvaldību, veicinot pārrobežu sadarbību šajā jomā. Projekta specifiskie mērķi ir zaļās infrastruktūras pilnveidošana, pilsētvides mitrāju ekosistēmas pakalpojumu uzlabošana, vides risku samazināšana un neinvazīvas pieejas izveidošana pilsētvides mitrāju pārvaldībai Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.

Izaicinājumi, kas ir projekta idejas pamatā - pilsētvides mitrāju integrētas un efektīvas pārvaldības sistēmas trūkums Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, sadarbības trūkums starp pārrobežu pašvaldību pārstāvjiem šajā jomā un zema pārrobežu reģiona iedzīvotāju informētība par ekosistēmas jautājumiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

1) Kopēja rīcības plāna un tiešsaites pārvaldības sistēmas izstrāde

Projekta ietvaros tiks izveidot kopēja mitrāju tiešsaites pārvaldības sistēma Latgales Zoodārzam (Latvija) un Anīkšču Zaļā dīķa teritorijai (Lietuva).

2) Eko-izglītība, izpratnes veicināšana ekosistēmas jautājumos.

Paredzēta virkne apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu speciālistu kapacitātes un zināšanu līmeņa paaugstināšanai.

3) Pilsētvides mitrāju pieguļošo teritoriju pilnveidošana, kā arī zaļās infrastruktūras uzlabošana.

Paredzētas investīcijas Latgales Zoodārza (Latvija) un Anīkšču Zaļā dīķa (Lietuva) teritorijās.

Projekta plānotie rezultāti:

Projektā plānotie rezultāti -  izveidota vienota tiešsaistes pārvaldības sistēma, atjaunota pilsētvides mitrāju bioloģiskā daudzveidība, samazināti pilsētu mitrāju vides riski, paaugstināta Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona iedzīvotāju eko-informētība.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 319 719.36 EUR

Projekta vadošā partnera kontaktpersona: Olga Tolmačova, olga.tolmacova@daugavpils.lv, mob. +371 20089634

 

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai projektu finansēšanai ir 69 600 000 euro.

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

PRESES RELĪZES:

16-11-2020__DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME UZSĀK PROJEKTU PILSĒTVIDES MITRĀJU TERITORIJU SAKĀRTOŠANAI W