Šobrīd Daugavpilī

VARAM aicina izteikt viedokli par noteikūdeņu apsaimniekošanu Pilsētas ziņas

317
VARAM aicina izteikt viedokli par noteikūdeņu apsaimniekošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par plāna “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. – 2027. gadam” un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Tiesību aktu portālā https://vktap.mk.gov.lv/ ir izsludināta sabiedrības līdzdalības procedūra plānam "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.-2027. gadam". Paralēli norit arī plāna Vides pārskata sabiedriskā apspriešana (Vides pārskats pieejams šeit: http://rp.lv/wp-content/uploads/2022/10/Vides_parskats_projekta_redakcija.pdf). Plāna projekts pieejams Tiesību aktu portālā ar tiesību akta numuru 22-TA-2945 (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b6d9fc5-0167-4c2f-82cd-c158840cf8a6).

Savukārt, no 2022. gada 3. novembra līdz 2022. gada 9. novembrim SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv sadaļā “Jaunumi” būs pieejama Vides pārskata projekta videoprezentācija.

Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 26. novembrim iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Stratēģiju un Vides pārskata projektu līdz 26.11.2022. var nosūtīt pa pastu uz adresi – SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045 vai elektroniski sūtot uz e-pastu – SIA “Reģionālie projekti” laine@rp.lv.

2022. gada 10. novembrī, plkst. 10.00 tiešsaistes platformā Microsoft Teams notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme:
https://ej.uz/Sabiedriska_sanaksme 
Meeting ID: 368 921 206 017
Passcode: m4mtFb


Informāciju sagatavoja:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija