Šobrīd Daugavpilī

Starptautiskā projekta “Recruit potential” ietvaros turpinās darbs pie apmācības programmas izstrādes Pilsētas ziņas

294
Starptautiskā projekta “Recruit potential” ietvaros turpinās darbs pie apmācības programmas izstrādes

Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas finansētā projekta „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”) ietvaros no š.g. 10. – 13.septembrim Leuvardenā, Nīderlandē norisinājās trešā projekta partneru starptautiskā tikšanās. Projektu īsteno Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību no Zviedrijas (vadošais partneris) un ar partneriem Portugālē, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

            Līdz šim projekta ietvaros ir notikušas divas starptautiskās tikšanās Losadā (Portugāle) un Daugavpilī (Latvija). Projekta vispārīgais mērķis ir  atbalstīt izglītību, apmācības Eiropā, sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām. Projekta specifiskais mērķis ir darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošana, izstrādājot attiecīgo apmācības programmu speciālistiem, kas strādā ar personālu, kā arī uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem. Projekta tikšanās Leuvardenā galvenokārt tika veltīta apmācības programmas satura izstrādei – jau šogad paredzēts programmu pabeigt un iztulkot latviešu, zviedru un portugāļu valodās.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansiālu atbalstu. Īstenošanas termiņš: 01.10.2017.- 30.09.2019.

Vairāk par projektu šeit https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/recruit-potential

 

Informāciju apkopoja projekta koordinatore J.Reča-Lāže