Šobrīd Daugavpilī

Parakstītas Vienošanās par ES fonda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” īstenošanu Pilsētas ziņas

335
Parakstītas Vienošanās par ES fonda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” īstenošanu

Š.g. 23.februārī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālās un finanšu līgumu aģentūru tika parakstītas vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros.

Projekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumu Daugavpils pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. 

Projekts  “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ir secīgs turpinājums 2007 – 2014. Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā veiktajiem ieguldījumiem Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūrā uzlabojot un  veicinot integrētu sasaisti TEN-T tīklā, attīstot pilsētu tranzītmezglu funkcijas, paaugstinot  maģistrālo ielu  - Smilšu iela, Varšavas iela, Malu ielas  caurlaides spējas, uzlabojot transporta plūsmas vidējo ātrumu un saīsinot pārvietojoties nepieciešamo laiku, vienlaikus veicinot ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes uzlabošanos pilsētas iedzīvotājiem. 

Projekta  īstenošanas rezultātā, tiks izbūvēts pārvads pār dzelzceļa mezglu un attiecīgajām TEN-T dzelzceļa līnijām, tādejādi nodrošinot alternatīva kravu transporta maršrutu. 

Projekta kopējās izmaksas 13 448 451,37  EUR,  no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 12 906 583.00 EUR, t.sk. KF 7 648 420.00 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 3 327 727.64 EUR, valsts budžeta dotācija 1 426 048.36 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa