Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta ietvaros Pilsētas ziņas

273
Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta  ietvaros

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" īstenošanu, zemes kadastra apzīmējums 05000044522.   

Ierosinātājs: AS “Gaso”, reģ.Nr.40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga. Kontaktpersona.: AS “Gaso” inženieris-konsultants Eduards Hrapāns, tālr. 65404009, e-pasts: eduards.hrapans@gaso.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 17.februāra līdz 2020.gada 24.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī” realizēšanu.  

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto