Šobrīd Daugavpilī

Par pārbūves un būvniecības niansēm aicina interesēties pirms darbu uzsākšanas Pilsētas ziņas

195

Iestājoties siltākam laikam, daudzi sāk domāt par savu dzīvokļu, māju un vasarnīcu labiekārtošanu. Taču Būvvaldes speciālisti atgādina: plānojot jebkādus pārbūves un būvniecības darbus, svarīgi atcerēties par šo nozari reglamentējošo likumdošanu un noteikumiem, kas obligāti jāievēro, lai mājokļu un tām piegulošo teritoriju pārveidošana būtu droša un legāla.

Ja jums pieder dzīvoklis daudzstāvu mājā, Būvvaldē jāgriežas, ja esat iecerējuši jebkāda veida pārplānošanu vai pārbūvi, tajā skaitā lodžijas iestiklošanu. Dažos gadījumos veicamie darbi būs jāsaskaņo arī ar kaimiņiem.

Privātmāju un zemes gabalu īpašniekiem, savukārt, jārēķinās ar to, ka atbilstošu dokumentāciju vajadzēs izstrādāt ne vien būvējot jaunas un pārbūvējot esošās ēkas, bet arī ievelkot jaunus inženiertīklu pievadus: ūdensvadu, kanalizāciju u.t.t. Šādos gadījumos nedrīkst aizmirst arī par to, ka katrai inženierbūvei ir sava aizsargjosla, ko pēc tam nedrīkstēs apbūvēt. Kad būvniecība vai inženiertīklu  ievilkšana iecerēta netālu no zemesgabala robežām un citiem īpašumiem, pirms darbu veikšanas būs jāsaņem arī to īpašnieku piekrišana. Plānojot jauna objekta būvniecību, vērā jāņem arī jaunais  Daugavpils teritorijas plānojums, kas stājies spēkā pagājušajā gadā: tajā atrunāts, kāda veida ēkas drīkst būvēt noteiktajā pilsētas vietā.

Detalizētas konsultācijas visos ar būvniecību un pārbūvi saistītos jautājumos var saņemt Daugavpils Būvvaldē. Speciālisti paskaidros, kādi konkrēti dokumenti jānoformē jūsu gadījumā, kādā veidā tas ir izdarāms, kā arī palīdzēs noskaidrot, kādus darbus ir vai nav iespējams veikt jūs interesējošā zemes gabalā (arī tad, ja neesat tā īpašnieks, bet, piemēram, apsverat iespēju to iegādāties).

Šobrīd Būvvaldes speciālistu konsultācijas iespējams saņemt, zvanot uz tālr.nr.65407781, 65407780, 65407787, vai rakstot uz e-pastu:ppdep@daugavpils.lv

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.