Šobrīd Daugavpilī

Noslēdzās bezmaksas airēšanas nodarbības Pilsētas ziņas

196
Noslēdzās bezmaksas airēšanas nodarbības

No šī gada 20. jūlija līdz 15. augustam Daugavpils pilsētas bērniem vecumā no 11 līdz 17 gadiem bija iespēja apmeklēt bezmaksas nodarbības airēšanā. Kopā tika novadītas 20 nodarbības 2 grupās.

Nodarbību procesā bērni iepazīnās ar inventāru, uzzināja par stumjošajām un velkošajām kustībām īriena laikā un īrienu kopumā, par airētāja treniņu sistēmu un fizisko audzināšanu, kā pareizi rīkoties gadījumā, kad sporta laiva apgāžas un airētājs iekrīt ūdenī.

Apguva airēšanas tehnikas pamatus, laivas apturēšanu, pagriezienus, bremzēšanu ar airi, kā pieairēt pie plosta, iemācījās airēt viena ritmā un tempā, pareizi elpot īriena laikā.

Attīstīja savas fiziskās īpašības: spēku, izturību, ātrumu, lokanību, veiklību, koordināciju. Treneri atzīmē, bija panākts labs progress, bērni ar katru reizi uzlaboja savas airēšanas prasmes.

Bērni grupās bija dažāda vecuma ar dažādu fizisko sagatavotību, dažādiem rakstura tipiem. Bija interesanti pašiem treneriem izveidot no viņiem vienu draudzīgu komandu, apvienot viņus vienā mērķī. Pēdējā nodarbībā izpildot kontrolbraucienus (sacensības) abas komandas sacentās viena ar otru un strādāja ļoti vienoti, azartiski, dodoties pretim vienam mērķim-uzvarai. Bērni un viņu vēcaki bija ļoti laimīgi un priecīgi!

Pēc nodarbību cikla noslēguma vairāki bērni turpina nodarboties ar airēšanu sporta skolā.

Aktivitāte tika īstenota projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.