Šobrīd Daugavpilī

Turpinās sabiedriskā transporta attīstībai paredzēta finansējuma pārdales process Pilsētas ziņas

236
Turpinās sabiedriskā transporta attīstībai paredzēta finansējuma pārdales process

30. jūnijā Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdē izskatīti un apstiprināti grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība”. Grozījumi paredz finansējuma pārdales vairākās nozarēs, tajā skaitā finansējuma piešķiršanu sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Daugavpilī.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, programmām, kas paredz videi draudzīga sabiedriskā transporta (sliežu transporta un autobusu) infrastruktūras attīstību, tiek pārdalīts papildu finansējums no Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas pārtrauktā projekta.

Paredzēts, ka programmu īstenošanas rezultātā Daugavpils saņems 23 miljonus eiro 12 jaunu tramvaju iegādei un jaunas tramvaja līnijas izbūvei līdz Jaunās Forštates mikrorajonam, kā arī 10 miljonus eiro 35 jaunu autobusu iegādei.

Finanšu ministrijai uzdots iesniegt finansējuma pārdales grozījumus Eiropas Komisijā. Pēc lēmuma apstiprināšanas Eiropas komisijā, tiks sagatavots projekta pieteikums un varēs uzsākt tā īstenošanu.

Paredzamais projekta realizēšanas termiņš – līdz 2023.gada beigām.