Šobrīd Daugavpilī

Lemj par Jaunatnes nodaļas likvidāciju Pilsētas ziņas

432
Lemj par Jaunatnes nodaļas likvidāciju

Ceturtdien, 22. jūlijā Daugavpils pilsētas pašvaldības Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē deputāti lēma par Jaunatnes nodaļas likvidāciju un tās funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Kultūras pārvaldei un Sporta pārvaldei.

Lai organizētu pēc iespējas efektīvāku pašvaldības darba pārvaldi, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē deputāti nolēma virzīt uz domes sēdi jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes nodaļas likvidēšanu ar 2021. gada 1. oktobri. Plānots, ka nodaļas funkcijas un uzdevumus turpmāk īstenos Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Kultūras pārvalde un Sporta pārvalde.

Šāds lēmums pieņemts pēc rūpīgas Jaunatnes nodaļas darbības izvērtēšanas. Plašāk Jaunatnes nodaļas likvidācijas iemeslus komentē Daugavpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš: “Jaunatnes nodaļas likvidācija notiek vairāku iemeslu dēļ. Nodaļa ir diskreditējusi sevi kā struktūru kopumā – uzpūsts štata vienību skaits, niecīgs organizēto pasākumu skaits, novecojusi darba pieeja. Attīstības plāna, vīzijas par darbu ar jaunatni trūkums un nodaļā strādājošo ierēdņu nevēlēšanās attīstīties norāda uz nodaļas neveiksmi nākotnē. Turklāt dokumenti par nodaļas likvidāciju tika sagatavoti 2020. gada sākumā, un, jā, tāpēc, ka mani neapmierina nodaļas darbs pašreizējā formā. Pilsēta nevar atļauties tādu greznību – uzturēt struktūru, kuras darbs rada tik daudz jautājumu. Pozicionējot sevi kā galveno sadarbības koordinatoru starp jauniešiem un pašvaldību, Jaunatnes nodaļa pašreizējā formā nespēj veikt šo funkciju. Viss, ko mēs redzam ir pasākumi ZOOM platformā, konkursi sociālajos tīklos un novārtā atstātā Neformālās izglītības centra ēka Varšavas ielā. Jau no paša sākuma kā vienu no darba prioritātēm mēs iezīmējām domes izdevumu samazināšanu, optimizējot visu pašvaldības nodaļu darbību. Svarīgi uzsvērt, ka mēs turpināsim strādāt ar jauniešiem, taču darīsim to jaunā formātā. Darbs ar jaunatni un galvenās funkcijas, ko veica nodaļa, nekur nepazudīs – tās kļūs aktīvākas, plašākas un visiem pilsētniekiem saprotamākas izglītības, kultūras un sporta jomā.”

Jautājums par Jaunatnes nodaļas likvidāciju, tās funkcijas un uzdevumus nododot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Kultūras pārvaldei un Sporta pārvaldei, ceturtdien, 22. jūlijā tika skatīts un atbalstīts pašvaldības Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Galējo lēmumu pašvaldības deputāti pieņems domes sēdē.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa