Šobrīd Daugavpilī

Jūlijā Daugavpilī par 4 eiro samazināsies apkures tarifs Pilsētas ziņas

166
Jūlijā Daugavpilī par 4 eiro samazināsies apkures tarifs

AS "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka pirmdien, 30. maijā uzņēmums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza izskatīšanai un apstiprināšanai siltumapgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu jūlija mēnesim. Tas sastādīs 90,64 EUR/MWh, kas ir aptuveni par 4,00 eiro mazāk nekā spēkā esošais tarifs.

Pamatojoties uz Regulatora 28. 11. 2018. lēmuma Nr. 134 “Par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” lemjošās daļas 5. punktu, 2022. gada 30. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tika nosūtīts izskatīšanai un apstiprināšanai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktais (piedāvātais) tarifs laika posmam no 2022. gada 1. jūlija un nosūtīta vēstule VSIA “Latvijas Vēstnesis” ar lūgumu publicēt paziņojumu par noteikto (piedāvāto) tarifu.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, 41503002945, 18.novembra 4, Daugavpils, LV5401, 2022.gada 30. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Samazinājums salīdzinājumā ar spēkā esošo

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

75,19

72,09

4,1 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

17,29

16,71

3,4 %

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

 

0,65

0,65

-

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 1,19 EUR/MWh

94,32

90,64

3,9 %

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums ir 2022. gada 1. jūlijs. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar  kurināmā  izmaksu izmaiņām .

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifa projektu lietotājs var PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401,  darbdienās no plst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekli Aleksandru Karpenko, 65407533.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401, e-pasta adrese:  dsiltumtikli@apollo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

AS “Daugavpils siltumtīkli”