Šobrīd Daugavpilī

Judovkas iedzīvotāji jau nākamgad varēs sākt lietot centralizēto ūdensvadu Pilsētas ziņas

286

Daugavpilī turpinās maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība. Pašlaik vērienīgs projekts tiek īstenots Judovkā: pirms pāris mēnešiem uzsāktie būvdarbi sparīgi ritu uz priekšu, un jau nākamgad vairāk nekā 1 000 mikrorajona iedzīvotāji varēs sākt lietot tīru ūdeni un pieslēgties centralizētajai kanalizācijai.

Projekta gaitā paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos ūdensapgādes tīklus vairāk nekā 10 km garumā, kanalizācijas tīklus vairāk nekā 9 km garumā, un 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Paredzēti sarežģīti inženiertehniskie risinājumi, jo komunikācijas jāievelk tieši zem Daugavas  gultnes. Projekta izmaksas ir gandrīz 5 miljoni eiro (Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1,775 milj.eiro). Bet īstenot to ir ļoti svarīgi, jo apbūves blīvums mikrorajonā ir liels, daudziem vēl joprojām nav ierīkota hermētiska kanalizācijas sistēma, dārzi tiek mēsloti, līdz ar to aku ūdens piesārņojuma risks ir liels.

Pašlaik notiek komunikāciju ievilkšana zem upes gultnes, vairākās ielās darbi jau ir pabeigti vai tuvojas noslēgumam, sākas tīklu izbūve Lielajā ielā.

Lai informētu iedzīvotājus par projekta gaitu un pieslēgšanās iespējām, mikrorajonā tiek rīkotas informatīvās sapulces. Viena no tām notikusi 2.jūlijā, nākamā ieplānota uz 23. jūliju. Interese par projektu ir liela. Vietējie iedzīvotāji sūdzas par ūdens kvalitāti un līmeņa svārstībām akās. Daudziem, pieslēdzoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, zudīs nepieciešamība pēc hermētiskās notekūdeņu savākšanas tvertnes izbūves.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem ir pieslēgšanās izmaksas un līdzfinansējuma saņemšanas iespējas. Projekta izmaksas katrai mājai ir individuālas, tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem: sākot ar mājas un teritorijas plānojumu un izvietojumu, beidzot ar nepieciešamiem tehniskiem risinājumiem. Visi iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu no pašvaldības: personām ar 1. grupas invaliditāti, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm var tikt segts līdz 100% no izmaksām, bet ne vairāk par 3 000 euro, visi pārējie var pieteikties 55% lielam līdzfinansējumam, bet ne vairāk par 1 500 eur. Gadījumos, ja nepieciešams pielietot īpaši sarežģītus tehniskos risinājumus, līdzfinansējuma apmērs var tikt palielināts. Svarīgs jauninājums: šī gada 13. jūnijā stājās spēkā grozījumi Domes saistošajos noteikumos Nr.44, kas paredz finanšu atbalstu ne tikai būvdarbiem, kā tas bija iepriekš, bet arī projektēšanai.

Plānots, ka visi būvniecības darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām, sākt lietot tīru krāna ūdeni iedzīvotāji varēs nākamgad. Plānot pieslēgšanos vajag savlaicīgi, tāpēc jau tagad var griezties SIA „Daugavpils ūdens” abonentu nodaļā, lai saņemtu speciālistu konsultāciju un pilnu informāciju par savu īpašumu, tā pieslēgšanas izmaksām un pieejamā līdzfinansējuma apmēru.

Ar SIA „Daugavpils ūdens” klientu apkalpošanas centru var sazināties, zvanot pa tālr. .654 21568, 654 24761, vai rakstot uz e-pastu: klientu.nodala@daugavpils.udens.lv. Informācija par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem pieejama arī uzņēmuma vietnē www.daugavpils.udens.lv

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Kopīgot šo videoklipu:
Ievietot video Jūsu vietnē (HTML – kods)
Videoklipa izmēri: