Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība pasākumā “5. Daugavpils starptautiskais vēstures rekonstrukcijas festivāls „Dinaburg 1812” Cietoksnī” Pilsētas ziņas

984
Ielu tirdzniecība pasākumā “5. Daugavpils starptautiskais vēstures rekonstrukcijas festivāls „Dinaburg 1812” Cietoksnī”

Tirdzniecības organizēšanas vieta – Daugavpils Cietokšņa teritorija (orientieris - Nikolaja iela 5, Daugavpilī).

Tirdzniecība notiks  divas dienas (obligāti jātirgo visas divas dienas):

  • 20.07.2019. no plkst. 10.00 līdz 24.00
  • 21.07.2019. no plkst. 10.00 līdz 18.00

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu produkcija. Plānotas 6 vietas (K1 – K6).
  • Amatniecības darinājumi. Tirdzniecības vieta – starp ēkām  Nikolaja ielā 2 un 5, Daugavpilī. Obligātā prasība – balta telts. Plānotas 12 vietas (A1 – A12).
  • Pārtikas produkcija (izņemot zivju un gaļas produkciju), t.sk. alkoholiskie dzērieni, kuros absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 18 tilpumprocentus (alus, sidrs, vīns u.c.). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā. Plānotas 20 vietas ar elektrības pieslēgumu.
  • Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces (izņemot bērnu/mirdzošās rotaļlietas). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 10.jūlijam plkst. 17.00. Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesniedz elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā. Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību Svētku tirdzniecībā, apliecina ar parakstu to, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS