Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pilsētas ziņas

119
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 7.jūlijā, plkst.14.00

Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Daugavpils Latviešu biedrība”, biedrībai „Atbalsts attīstībai” un biedrībai „Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā „Pārējie investīciju projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā  „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

6.

Par grozījumu Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

7.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem

8.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

9.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.620 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latgales zoodārzs” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs – Latgales zoodārza vadītājs M.Pupiņš

 

 

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

12.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 nodošanu atsavināšanai

13.

Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

14.

Par dzīvojamās mājas Minskas ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

15.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 136, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000153108, Lomonosova ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046307, Miera ielā 120V, Daugavpilī, 49/100 domājamo daļu pārdošanu

18.

Par zemes vienības Arendoles ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

19.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000172423, ieguldīšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitālā

20.

Par īpašumu ieguldīšanu SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte