Šobrīd Daugavpilī

EUCIDIN 2019: “Kā pilsētas var palielināt mobilo sakaru tīklu pieejamību un uzlabot tehnoloģiju infrastruktūru” RUMĀNIJA, BUKARESTE, 2019. gada janvāris Pilsētas ziņas

227
EUCIDIN 2019: “Kā pilsētas var palielināt mobilo sakaru tīklu pieejamību un uzlabot tehnoloģiju infrastruktūru” RUMĀNIJA, BUKARESTE, 2019. gada janvāris

Interaktīvas sabiedrības izaicinājumi, ņemot vērā būtiskās pārmaiņas globālajā sociālajā dinamikā, ir jārisina ar atvērtu skatījumu, pilnībā izmantojot digitālās pasaules inovatīvos resursus. Šis ir viens no secinājumiem, pie kura nonāca konferences „Kā pilsētas var palielināt mobilo sakaru tīklu pieejamību un uzlabot tehnoloģiju infrastruktūru” laikā Bukarestē, kurā piedalījās pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, valdības amatpersonas un ieinteresētās personas.

Ar atklāšanas uzrunām uzstājās biedrības „Building Dreams Association” prezidente Ioana Gligor Bekesi un Komunikācijas un informācijas sabiedrības ministrijas valsts sekretāre Marija-Manuela Katrina. Pēdējā runāja par viedajām pilsētām un par četriem pīlāriem, kas nepieciešami, lai panāktu digitālo transformāciju - cilvēki, procesi, stratēģijas un platformas.

„Viedās pilsētas nenozīmē tehnoloģijas. Tehnoloģijas ir tikai veicinātājs. Tie ir cilvēki, līderi, pilsoņi, un tas nevar notikt bez viedas līderības, ” paskaidroja valsts sekretāre.      

Uzrunām sekoja projekta „Alba Iulia Smart City” („Alba Jūlija – viedā pilsēta”) komunikācijas vadītāja Liviu Stanču lekcija par Rumānijā ļoti aktuālu tematu: „Alba Jūlija – viedā pilsēta: Iekļaujoša savienojamība un tehnoloģijas kopienas labā”. Liviu Stanču detalizēti aprakstīja pasākumus, ko veikusi pilsēta Alba Jūlija, lai kļūtu ne vien par pirmo Rumānijas viedo pilsētu, bet arī draudzīgu vidi uzņēmējiem, it īpaši jaunuzņēmumiem.

„Viedās pilsētas mērķis, tātad arī mūsu pilotprojekta mērķis, ir palielināt ekonomisko efektivitāti, samazināt izmaksas un paaugstināt dzīves kvalitāti. Mēs vēlamies izveidot dzīvošanai piemērotāku pilsētu,” viņš teica konferences laikā.

Pēc tam uzstājās Karmena Elisa Goras, Rumānijas Sarkanā Krusta biedrības Bukarestes 4. rajona prezidente. Viņas konferences tēma bija „Tehnoloģiju izmantošana palīdzības sniegšanā bēgļiem - Sarkanā Krusta nacionālo biedrību paraugprakse”. Savas lekcijas laikā viņa piedāvāja ieskatu par „Walkie Talkie Information Service” („Portatīvais informācijas dienests”) un lietotni „Virtual Volunteer” („Virtuālais brīvprātīgais”). Abus rīkus Sarkanais Krusts izmanto valstīs ar lielu bēgļu skaitu, piemēram, Grieķijā, Norvēģijā, Kiprā utt.

Profesors Viktors Nikolesku, pazīstams biheiviorālās ekonomikas, biznesa administrācijas un finanšu ekonomikas pētnieks, savā lekcijā „Digitālā pratība migrantiem un bēgļiem – ātra pāreja uz sociālo iekļaušanu” uzsvēra izglītības nozīmi, lai izprastu migrācijas fenomenu.

„Izglītība ir tiesības. Izglītība aizsargā, izglītība paver iespējas, un, vissvarīgāk, izglītība pārveido dzīves,” skaidroja Viktors Nikolesku.

Konferenci Bukarestē organizēja biedrība „Building Dreams Association”, projekta „ES pilsētu digitālās stratēģijas imigrantu integrācijai (EUCIDIN)” ietvaros. Projekts tika iesniegts programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros, kas ietver divus galvenos elementus: “Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” un “Pašvaldību tīklojumi”, kuru mērķis ir veicināt sadarbību ar citām pilsētām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām (piemēram, NVO), pamatojoties uz pieredzes un zināšanu apmaiņu.

Vairāk informācijas par projektu ioanagligorbekesi@yahoo.com vai claudia.craiu@gmail.com   vai Facebook lapā:   https://www.facebook.com/eucidin/

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 10.07.2017.- 31.05.2019.