Šobrīd Daugavpilī

EIROPA PILSOŅIEM PROGRAMMAS “WIR” PROJEKTA NOSLĒGUMA TIKŠANĀS Pilsētas ziņas

180
EIROPA PILSOŅIEM PROGRAMMAS “WIR” PROJEKTA NOSLĒGUMA TIKŠANĀS

Daugavpils pilsētas dome kopā ar Vanersborg pašvaldību (Vänersborgs kommun) Zviedrijā (vadošais partneris) Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros, īsteno projektu “Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana” (“WIR”). Projektā ir iesaistīti 10 partneri no 7 valstīm: Zviedrijas, Itālijas, Austrijas, Vācijas, Spānijas, Somijas un Latvijas. Projekta mērķis ir izprast ES izstrādāto un pielietoto stratēģiju attiecībā uz integrācijas procesu, paaugstināt iedzīvotāju iesaistīšanās līmeni visu sociālo grupu vidū.

Projekta ietvaros no š.g. 24. līdz 27. septembrim notika projekta tikšanās Itālijas pilsētā Ravennā, kur tika pārstāvēta arī Daugavpils. Tā kā šī bija projekta noslēguma tikšanās, partneri dalījās pieredzē, kas uzkrāta divu gadu laikā, stāstīja par aktuālo situāciju integrācijas jomā katrā valstī un diskutēja par tematiem, kurus ir svarīgi pētīt un izzināt nākotnē.  

Tika organizētas diskusijas un darba grupas par ES politiku integrācijas jomā, dalībniekiem bija iespēja apmeklēt iestādi, kas uzņem nepilngadīgos bez pavadības, kas ierodas Itālijā un lūdz bēgļa statusu. Bija iespēja noklausīties arī Boloņas Universitātes profesoru lekciju par imigrāciju globālā kontekstā.

Šobrīd notiek darbs pie projekta informatīvā bukleta izveidošanas.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 16.10.2017. – 15.10.2019.

 

Informāciju apkopoja J.Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv