Šobrīd Daugavpilī

Drīzuma tiks uzsākta jaunas promenādes būvniecība pie Daugavpils cietokšņa Pilsētas ziņas

2658

27. augustā notika pirmā būvniecības sanāksme par jaunas promenādes izbūvi pie Daugavpils cietokšņa Daugavas ielā. Saskaņā ar projektu, šeit jāizveido gandrīz kilometru garu gājēju atpūtas zonu pie upes, kas stiepsies no dzelzceļa tilta līdz bijušajam futbola stadionam.

Šis projekts tiek īstenots kopā ar Kultūras ministriju un ietver arī lielās cietokšņa inženieru arsenāla ēkas atjaunošanu. Lielāko daļu finansējuma promenādei nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Atkarībā no laika apstākļiem, darbus plāno pabeigt 9-12 mēnešu laikā, tas ir, aptuveni līdz nākamā gada rudenim.

Konceptuāli promenāde pie Daugavpils cietokšņa kļūs par turpinājumu promenādei Bruģu ielā. Starp tām gar dambi ierīkots ērts gājēju un velosipēdistu celiņš pa Daugavas ielu. Jaunajā promenāde būs uzstādītas cietas dzelzsbetona konstrukcijas, soliņi, krasta nocietinājumi un kāpnes, kas vedīs pie ūdens. Projekta ietvaros tiks ņemti vērā upes ledus iešanas un plūdu faktori.

Vienlaikus ar promenādes būvniecību, būs jāsalabo vēsturiskās slūžas un akas pie cietokšņa, kā arī tā vieta, kur ūdens no aizsarggrāvja tika novadīts tieši Daugavā. Šie un citi darbi ļaus paplašināt Daugavpils cietokšņa tūrisma kompleksu, tādā veidā labvēlīgi ietekmējot tūristu plūsmu nākotnē.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Cietokšņa krastmalas izbūve tiek veikta projekta Nr. 5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Papildus informācija par projektu: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/kulturas-mantojums/kulturas-mantojuma

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!