Šobrīd Daugavpilī

Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.11.2021, 15:50

Projekta nosaukums un numurs

 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”, Nr. 5.5.1.0/18/I/002

Projekta mērķis 

Attīstīt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļa Daugavpils cietokšņa teritoriju, piedāvājot jaunus tūrisma pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz Daugavpils cietokšņa teritorijas sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā

Projekta rezultāti:

Atbalstīti un uzlaboti 2 kultūras mantojuma objekti. Sasniegts apmeklētāju pieaugums vismaz 6000 cilvēku gadā. Izveidoti 2 jaunie tūrisma pakalpojumi

Aktivitātes

 • Daugavpils cietokšņa bijušā Inženierarsenāla 3. kārtas remontdarbi: Rietumu korpusa iekštelpu restaurācijas un apdares darbi, ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve, lifta montāža.
 • Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecība Daugavas upes labajā krastā.
 • Autoruzraudzība.
 • Būvuzraudzība.
 • Projekta publicitāte

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: 2019. gada 26. jūlijs – 2021. gada 25. jūlijs

Projekta budžets: 4 757 174,13 EUR

 • ERAF finansējums — 3 021 130 EUR; 
  • valsts budžeta finansējums — 159 942,18 EUR; 
  • Daugavpils pilsētas domes finansējums — 373 198,41 EUR; 
  • neattiecināmās izmaksas — 1 202 903,72 EUR.

 

Būvdarbi Daugavpils cietokšņa Inženierarsenālā (3. kārta - iekštelpu restaurācija) 

 

 

 

Krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā gar Daugavpils cietoksni

 

 

 

 

Kontakti:

Projekta vadītājs

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Kultūras ministrijas informācija par 5.5.1. SAM III kārtu: https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/iii-karta

 

PRESES RELĪZES:

 1. TIKS VEIKTA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INŽENIERU ARSENĀLA IEKŠTELPU RESTAURĀCIJA
 2. NOTIEK VĒRIENĪGIE BŪVDARBI DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INŽENIERU ARSENĀLĀ
 3. DAUGAVPILS CIETOKSNĪ TURPINĀS BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS DARBI 
 4. DRĪZUMA TIKS UZSĀKTA JAUNAS PROMENĀDES BŪVNIECĪBA PIE DAUGAVPILS CIETOKŠŅA
 5. PROMENĀDE GAR DAUGAVPILS CIETOKSNI: VĒSTURISKAIS BRUĢIS UN PIEMINEKLIS PĀVELAM MEĻŅIKOVAM
 6. ATSĀKTI DAUGAVPILS CIETOKŠŅA PROMENĀDES IZBŪVES DARBI
 7. PABEIGTA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA KRASTMALAS IZVEIDE

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.