Šobrīd Daugavpilī

Domes Pateicības raksti pasniegti tiem, kas palīdzēja krīzes situācijā Pilsētas ziņas

635
Domes Pateicības raksti pasniegti tiem, kas palīdzēja krīzes situācijā

Domes izpilddirektors Igors Aleksejevs 10. oktobrī pasniedza Domes Pateicības rakstus tām organizācijām, kuras, atbalstot pašvaldības iniciatīvu, sniedza operatīvu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā nonākušiem pilsētas iedzīvotājiem sakarā ar PNB Bankas slēgšanu.

Domes Pateicības raksti pasniegti Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldei (vadītājs Aivars Pudāns), Pašvaldības policijai (priekšnieks Genadijs Kaminskis), Daugavpils pilsētas domes iestādei “Sociālais dienests” (vadītājas p.i. Elita Kuzmina), SIA “Daugavpils ūdens” (vadītāja Jeļena Lapinska), Biedrībai “Latvijas sarkanais krusts” Daugavpils pilsētas komitejai (priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka), SIA "Gastrobārs Yoggi Bear" (vadītājs Romans Dobičins), Dmitrijam Goriņam (SIA “Dautkom TV”).

Šīs iestādes, uzņēmumi un organizācijas atsaucās un palīdzēja pie bankām rindās stāvošajiem iedzīvotājiem- nodrošināja ūdeni, krēslus, ēdināšanu, apsardzi.

Daugavpils pilsētas Domes izpilddirektors Igors Aleksejevs pastāstīja: “Kad vienā vasaras rītā cilvēki uzzināja, ka PNB banka ir slēgta, un savu naudu viņi izmantot nevar, daudzi gāja uz bankas filiālēm, lai noskaidrotu, kas notika un kā jārīkojas. Mūsu pilsētas iedzīvotāji, kuru vidū bija daudz senioru, nezināja, kas būs ar viņu naudu, vai viņi spēs nopirkt ēdienu un apmaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus. Visi nervozēja, dažiem palika slikti. Noguldījumu izmaksas sākās pēc nedēļas, un cilvēki devās uz PNB bankas filiāli, kura nespēja visus apkalpot vienā dienā. Izveidojās ļoti lielas rindas, cilvēki stundām ilgi stāvēja saulē. Trīs stundu laikā pašvaldības iestādes spēja mobilizēties un organizēt palīdzības un atbalsta sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem, kuri nonāca sarežģītajā situācijā. Tikpat ātri reaģēja sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji un  pilsētas iedzīvotāji, kuri operatīvi sniedza morālu atbalstu, pirmo medicīnisko palīdzību, piegādāja ūdeni, tēju un maizītes, uzlika soliņus. Tas bija piemērs, kas vēlreiz atgādināja, ka nestandarta situācijā mēs varam atmest stereotipu domāšanu un bez liekas birokrātijas rīkoties, palīdzot citiem.  Šī darba novērtēšanas indikators bija smaidi, kurus es pats redzēju jau dienas vidū, komunicējot ar cilvēkiem rindās. Vēlreiz paldies visiem, kas iesaistījās!”

 

 

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.