Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Universitātē norisinājās Eiropas Zinātnieku nakts Pilsētas ziņas

191
Daugavpils Universitātē norisinājās Eiropas Zinātnieku nakts

30. septembrī Daugavpils Universitātē norisinājās Eiropas Zinātnieku nakts. Šis pasākums piesaistīja vairāk nekā pusotru tūkstoti apmeklētāju kā no Daugavpils pilsētas, tā arī no Latgales reģiona izglītības iestādēm.

Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā, saistošā veidā skaidrojot zinātnes sasniegumus un ļaujot ikvienam interesentam ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šo pasākumu organizē visās Eiropas Savienības valstīs, lai popularizētu pētniecības un inovāciju aktivitātes, veicinātu izpratni par zinātnieku darbu un tā ietekmi  uz mūsu ikdienas dzīvi, kā arī rosinātu jauniešus izvēlēties zinātnieka karjeru.

Šī gada Zinātnieku nakts tēma bija “Inovāciju kultūra un radošā līderība”. Šajā kontekstā Daugavpils Universitāte piedāvāja ļoti plašu aktivitāšu klāstu. Apmeklētājiem bija iespēja iesaistīties interaktīvās nodarbībās, radošās darbnīcās, demonstrējumos, intelektuālās spēlēs, klausīties koncertus, veikt īstus eksperimentus, iepazīstot visas Daugavpils Universitātē pārstāvētās zinātņu nozares. Zinātkāro dalībnieku bija ļoti daudz –bērni, jaunieši, studenti, ģimenes ar bērniem, skolotāji. Katrs varēja uzzināt, ieraudzīt, izpētīt, piedalīties, sajust  un izprast zinātni aizraujošā un sev saistošā veidā.

Pasākums bija viena no projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” (Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4) sabiedrības iesaistes aktivitātēm, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros.

Pasākuma galerija ir šeit.

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm varat uzzināt šeit:

https://www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

https://www.instagram.com/daugavpilsinovacijucentrs/

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/inovaciju-centra-izveidosana-daugavpili-proj.nr.nfiicviaa20204