“Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr.NFI/IC/VIAA/2020/4

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.05.2024, 14:39

Projekts:

“Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr.NFI/IC/VIAA/2020/4

Projekta logo:

 

Programma:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri”

Projekta iesniedzējs:

Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneri:

 

Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā)

Daugavpils Universitāte (Latvijā)

Projekta īstenošanas termiņš:

42 mēneši, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.martam

Finansēšanas avots:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība”

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējās izmaksas: 2 050 897.78  EUR

no tām granta 90% finansējums – 1 845 807.50 EUR (no kuriem 15% jeb 276 871.13 EUR - valsts budžeta finansējums), Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums 10% - 205 090.28 EUR

Projekta mērķis:

Veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne un matemātika) un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un  īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un izglītojamajiem Daugavpils Inovāciju centrā.

Daugavpils inovāciju centrs koncentrēsies uz tematiskās specializācijas jomu - uzņēmējdarbības un karjeras attīstība STEM jomā.

Projekta galvenās aktivitātes:

Izglītojošas aktivitātes, partnerības aktivitātes, tematisko ekspozīciju izveide un aprīkojuma iegāde, interaktīvas tematiskās un ārpus centra aktivitātes.

Projekta ietvaros projekta partneri izstrādās un īstenos izglītības programmas izglītojamajiem un pedagogiem, organizēs pieredzes apmaiņas vizītes un seminārus. Inovāciju centrs piedāvās skolēniem un studentiem interaktīvas tematiskās aktivitātes STEM un uzņēmējspēju attīstības jomā, organizēs darbnīcas, koprades telpas,  publiskus un ārpus centra pasākumus, kas popularizē zinātni, veicina zinātkāri un radošumu.

 

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros ir plānots, ka Daugavpils Inovāciju centra organizētajās izglītojošajās programmās un darbnīcās tieši tiks iesaistīti vismaz 450 skolēni un 57 pedagogi

Tiks veicināta reģionālo zināšanu attīstība STEM jomā.

Kontakti:

Santa Upīte, projekta vadītāja p.i.,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”

Attīstības departamenta Projektu nodaļa

santa.upite@daugavpils.lv 

Oficiāla tīmekļa vietne:

https://eeagrants.lv/

 

 

PRESES RELĪZES:

20-11-2020 Daugavpils Inovāciju centrā sākušās inovatīvas pārmaiņas, kas veicinās izglītības, uzņēmējdarbības un karjeras attīstību STEM jomā 

11-03 2021 Daugavpils pilsētas dome, sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, uzsāk STEM pedagogu apmācības

17-03-2021 Norvēģijas sadarbības partneris Tronheimas Zinātnes centrs dalīsies pieredzē par inovāciju un zinātnes centru nozīmi mācību procesa īstenošanā

06-09-2021 Piesakies un piedalies! Pētnieku laboratorija uzņem audzēkņus!

14-09-2021 Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pašvaldību uzsāk STEM pedagogu apmācības

14-09-2021 Daugavpils Universitāte aicina uz zinātnes  nakti #iebrauc zinātnē

12-10-2021 STEM pedagogi apgūst praktiskas iemaņas klātienē

03-11-2021 DIC jauna vizuālā identitāte

06-01-2022 DIC eksperti piedalījās apmācībās par dizaina domāšanu

09-03-2022 STEM speciālisti tiek aicināti piedalīties apmācībās

10-03-2022 DIC aicina uz radoši izglītojošajām programmām STEM jomā

22-03-2022 Daugavpilī aizritēja radoši izglītojošo programmu īstenošana

26-04-2022 DIC īstenoja radoši izglītojošu programmu STEM jomā

02-05-2022 STEM pedagogi apgūst hibrīdprogrammu

06-05-2022 Jaunieši tiek aicināti uz izglītojošo programmu Māksla TE!

10-05-2022 Daugavpils eksperti guva starptautisku pieredzi no Norvēģijas projekta partneriem

12-05-2022 DIC aicina jauniešus pieteikties dalībai nometnē Norvēģijā 

16-05-2022 DIC piešķiļ radošumu un darbojas STEM un STEAM jomās

19-05-2022 Iespēja apmeklēt STEM programmas uzņēmējspēju attīstīšanai

26-05-2022 Daugavpils jaunieši pilveidoja uzņēmējspējas un līderību STEM jomās

15-06-2022 DIC aicina uz radoši izglītojošām programmām STEM jomā

04-07-2022 Bērni un jaunieši jēgpilni darbojas STEM un STEAM jomās

07-07-2022 DIC tika īstenotas 9 radoši izglītojošas programmas

29-08-2022 STEM nometnes dalībnieki no Daugavpils sasniedz vienu no austākajām virsotnēm Norvēģijā

30-09-2022 Daugavpils Universitātē norisināsies Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi

04-10-2022 Daugavpils Universitātē aizritēja Zinātnieku nakts

05-10-2022 Starptautiskā pieredzes apmaiņas vizīte Tronheimā

31-10-2022 DIC dodas uz Latvijas skolām

07-11-2022 Piesakies DU apmācībām STEM jomā!

14-11-2022 Kino? ZINOO? Nē! - Daugavpils Inovāciju centrs!

22-11-2022 DIC ēka - visa pamatā sadarbība

25-11-2022 Ilgtspējīga sadarbība ar uzticamiem sadarbības partneriem

28-11-2022 10.decembrī tiks atklāts Daugavpils Inovāciju centrs

02-12-2022 DIC - inovatīvākā STEM mājvieta Latgalē

05-12-2022 Daugavpils Inovāciju centrā eksponāti kā nekur pasaulē

15-12-2022 Daugavpils Inovāciju centrā koncentrēsies uz uzņēmējdarbības un karjeras attīstību STEM jomās

19-12-2022 Biznesa cīņas Daugavpils Inovāciju centrā

27-12-2022 Biznesa cīņās uzvar visi!

29-12-2022 Informatīvi izglītojošs seminārs STEM un STEAM skolotājiem

30-12-2022 Veiksmīgi īstenotas STEM apmācības divu gadu garumā

16-01-2023 STEM un STEAM skolotāji pārņem norvēģu kolēģu pieredzi

18-010-2023 DIC aicina pieteikties Talantu programmai

20-01-2023 Skolotāji apgūst jaunas prasmes no norvēģu kolēģiem (video)

03-02-2023 DIC aicina jauniešus uz Makerspace programmas nodarbībām

01-03.2023 DIC aicina uz radošām nodarbībām ģimenēm ar bērniem

07-03-2023 DIC aicina uz radoši izglītojošām programmām STEM jomā

 28-03-2024 2. MARTĀ AICINA INOVĀCIJU ČATS SARUNU SOLĀ

28.03.2024. NOSLĒDZAS PROJEKTA “INOVĀCIJU CENTRA IZVEIDOŠANA DAUGAVPILĪ” ĪSTENOŠANA

Projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!