Šobrīd Daugavpilī

“Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr.NFI/IC/VIAA/2020/4

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.10.2021, 16:24

Projekts:

“Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr.NFI/IC/VIAA/2020/4

Projekta logo:

 

Programma:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri”

Projekta iesniedzējs:

Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneri:

 

Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā)

Daugavpils Universitāte (Latvijā)

Projekta īstenošanas termiņš:

36 mēneši, no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 29.septembrim

Finansēšanas avots:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība”

Projekta  kopējās izmaksas: 

2 011 605 EUR, no tām granta 90% finansējums – 1 810 444 EUR (no kuriem 15% jeb 271 566.60 EUR - valsts budžeta finansējums), Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums 10% - 201 161 EUR

Projekta mērķis:

Veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne un matemātika) un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un  īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un izglītojamajiem Daugavpils Inovāciju centrā.

Daugavpils inovāciju centrs koncentrēsies uz tematiskās specializācijas jomu - uzņēmējdarbības un karjeras attīstība STEM jomā.

Projekta galvenās aktivitātes:

Izglītojošas aktivitātes, partnerības aktivitātes, tematisko ekspozīciju izveide un aprīkojuma iegāde, interaktīvas tematiskās un ārpus centra aktivitātes.

Projekta ietvaros projekta partneri izstrādās un īstenos izglītības programmas izglītojamajiem un pedagogiem, organizēs pieredzes apmaiņas vizītes un seminārus. Inovāciju centrs piedāvās skolēniem un studentiem interaktīvas tematiskās aktivitātes STEM un uzņēmējspēju attīstības jomā, organizēs darbnīcas, koprades telpas,  publiskus un ārpus centra pasākumus, kas popularizē zinātni, veicina zinātkāri un radošumu.

 

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros ir plānots, ka Daugavpils Inovāciju centra organizētajās izglītojošajās programmās un darbnīcās tieši tiks iesaistīti vismaz 230 skolēni un 57 pedagogi

Tiks veicināta reģionālo zināšanu attīstība STEM jomā.

Kontakti:

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinatore

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Oficiāla tīmekļa vietne:

https://eeagrants.lv/

 

 

PRESES RELĪZES:

20-11-2020 Daugavpils Inovāciju centrā sākušās inovatīvas pārmaiņas, kas veicinās izglītības, uzņēmējdarbības un karjeras attīstību STEM jomā 

11-03 2021 Daugavpils pilsētas dome, sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, uzsāk STEM pedagogu apmācības

17-03-2021 Norvēģijas sadarbības partneris Tronheimas Zinātnes centrs dalīsies pieredzē par inovāciju un zinātnes centru nozīmi mācību procesa īstenošanā

06-09-2021 Piesakies un piedalies! Pētnieku laboratorija uzņem audzēkņus!

14-09-2021 Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pašvaldību uzsāk STEM pedagogu apmācības

14-09-2021 Daugavpils Universitāte aicina uz zinātnes  nakti #iebrauc zinātnē

12-10-2021 STEM pedagogi apgūst praktiskas iemaņas klātienē