Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielās ēkas siltināšanas būvdarbi rit pēc plāna Pilsētas ziņas

225
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielās ēkas siltināšanas būvdarbi rit pēc plāna

2018.gada 19.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/105 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” īstenošanu.

Neskatoties uz izsludināto ārkārtas situāciju, ievērojot visas piesardzības pasākumus, turpinās ēkas siltināšanas būvdarbi. Uz doto brīdi praktiski pabeigti ēkas pirmā un otrā korpusu fasādes nosiltināšanas darbi un fasādes apdare ar keramogranīta flīzēm, notika vecā jumta seguma demontāžas darbi, veikta būvprojektā paredzētā daļējā elektrotīklu, apgaismojuma un vājstrāvu tīklu atjaunošana iekštelpās, uzstādītas jaunās lodžiju margas. Tuvākajā laikā tiks uzsākta apkures sistēmas modernizācija.

Projekta ietvaros tiks nosiltinātas ēkas ārsienas, jumta pārsegums, cokols un pamati, tiks veikta logu un ārdurvju nomaiņa, renovēta apkures sistēma, tiks izbūvēta karstā ūdens cirkulācijas sistēma un rekuperācijas ventilācijas sistēma, tiks veikta lodžijas grīdas un ārsienu siltināšana, modernizēta apgaismojuma sistēma. Papildus tiks uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta un labiekārtota teritorija.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 835 107.80, no tiem attiecināmās ir EUR 1 626 222.10, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR EUR 1 382 288.79, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR

73 179.99 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 250 595.72.